top of page

Om vår skola

​当流

Skolan fokuserar på din fysiska utveckling för att göra dig mer stabil, stark och smidigt naturlig i dina rörelser. Därigenom måste man dock även utveckla en mentalitet att våga sig på  nytt, att känna sig trygg med sig själv och inte ge upp när man möter motstånd.
Att skolan lärs ut som en full-kontakt kampsport hjälper i detta, då det lär en både att våga använda sin styrka, men även att respektera att man inte ska skada sin träningspartner.

 

Hur skiljer sig skolan från andra fäktningsstilar då?

Jämfört med fransk sportsfäktning, sporten Kendô och så kallad HEMA (Historical European Martial Arts), så är denna skola en så kallad "levande skola". 
Den har gått i arv från far till son i 450 år, och man tränar under mästare som tränats av dessa arvtagare.
Teknikerna vi lär ut har således, till skillnad från de andra fäktningsstilarna, överförts så exakt som det går i 450 år tillsammans med alla små kluriga trick som samurajerna använde på slagfälten för att överleva Japans brutala historia. 

Dessa är de grenar vi lär ut:

・Långsvärd med katana och daito (KENJUTSU / HYÔHÔ)

・Snabb svärddragning med katana och daito (BATTÔJUTSU)

Kortsvärd (KODACHI / WAKIZASHI)

...men även ibland:

・Käpp (JÔ)

・Spjut (YARI)

・Obeväpnat självförsvar (TAIJUTSU / JÛJUTSU)

・Kastvapen (SHURIKEN)Vi kan även arrangera föreläsningar om:

・Samurajernas strategier och taktik

・Filosofin kring samurajer, Zen och deras management

・Japansk historia och religion

​・Språkstudier i modern och historisk japanska

Följ även denna blogg som tar upp allt mellan himmel och jord gällande japansk traditionell kampsport, filosofi och historia:

https://japanmartialdotcom.wordpress.com/om/

bottom of page